2009-2017 כל הזכויות שמורות לאיספא, איגוד ישראלי לספורט ביליארד