השולחן המרכזי!

השולחן המרכזי!
האולם אורגן מחדש, המצלמות הוצבו. בעוד כמה רגעים יחלו השחקנים להתאמן לקראת משחקי חצי הגמר.

חצי הגמר הראשון יחל בשעה 16:00
חצי הגמר השני (שחר רוברג) יחל בשעה 19:00

ספרו לחברים