הטבעת הכדור הכחול

למה הכדור הכחול חשוב כל כך?!

הטבעת הכדור הכחול היא אחד התרגילים החשובים ביותר שאפשר לבצע.

התרגיל הזה מניב 2 דברים עיקריים:

  1. שיפור איכות ההטבעה של כדורים ארוכים/בינוניים
  2. בניית זיכרון שריר שישמש כפתרון כאשר יוצאים מפוזיציה

במעט מקרים שחקן משחק באופן מושלם ללא טעות ביציאה/פוזיציה, ואז תידרש הטבעה של הכדור הכחול לאחד מארבעת הפינות כדי להמשיך את הברייק.

לא מעט שחקנים מכירים את המכה וחלק גדול גם יטביעו אותה אבל תחת תנאי משחק המכה הזו תבחן את את יכולת ההטבעה שלכם עד הקצה.

אימון קבוע במכה הזו והיכולת להטביע את המכה הזו באחוזים קבועים תחת תנאי לחץ יגדיל באופן משמעותי את היכולת שלכם להמשיך את הברייק ולבצע ברייק גבוהה יותר.

בזמן האימון, נסו להשאיר את הלבן במרכז השולחן. ככלל, השארת הלבן במרכז השולחן תגדיל את הסיכויים להטביע את הכדור הבא.

Long Blue 01

המשך ישיר ושידרוג לתרגיל הזה שמטרתו בעיקר שיפור ההטבעה של הכדורים הארוכים/בינוניים מוצג בתמונה הבאה:

6 כדורים אדומים מסודרים בקו החמש ומוטבעים לפינות המרוחקות

Long Blue 02

ספרו לחברים