הדרך הנכונה להחלפת קצה המקל, הטיפ

להחלפת קצה מקל, הטיפ, יש צורך ב: סכין יפני, טיפ חדש, נייר לטש, דבק מהיר (סופרגלו).

שלב 1:

הסרה של הטיפ הישן, יש לחתוך את הטיפ הישן עם הסכין היפני, יש לחתוך קרוב ככל האפשר לטבעת המתכת.

שלב 2:

ניקוי שאריות, ניקוי שאריות הדבק הישן על טבעת המתכת. על ידי סיבוב הסכין על משטח טבעת המתכת.

שלב 3:

ניקוי משטח טבעת המתכת עם נייר לטש. סובב את נייר הלטש על משטח טבעת המתכת, עד אשר המשטח נקי וחלק.

שלב 4:

יש לשטח את נייר הלטש, יש להחליק את בסיס הטיפ החדש, בתנועה סיבובית, עד אשר הבסיס חלק.

שלב 5:

יש לזלוף טיפה של דבק מהיר (סופרגלו) על משטח טבעת המתכת.

שלב 6:

הצב את הטיפ החדש במרכז.

שלב 7:

לחץ את הטיפ כנגד הטבעת ללא תזוזה מהמרכז.

שלב 8:

יש להחליק עם נייר לטש, בתנועה כלפי מטה, ליצירת קימור הטיפ.

טיפ עשוי מעור חזיר דחוס, טיפ חדש, בהתחלה רך וספוגי. אין להכות בהתחלה, מכות חזקות ומכות מסובבות, עד שהטיפ יהיה מוכן.

ספרו לחברים