תפקיד השופט

. השופט The Referee.
א. השופט כן:
(i) יהיה הפוסק הבלעדי על משחק הוגן ומשחק לא הוגן.
(ii) יהיה חופשי לבצע החלטות למטרת משחק הוגן, לטובת כל מצב שלא מוגן בחוק.
(iii) יהיה אחראי להתנהגות נאותה, לפי חוקים אלה.
(iv) יהיה מעורב בכל הפרה של חוקים אלה.
(v) יסביר לשחקן את צבע הכדור אם יתבקש.
(vi) ינקה כל כדור על פי בקשה סבירה, משחקן.

ב. השופט לא:
(i) יענה על שאלה אשר לא לפי חוקים אלה.
(ii) יתן סימן או אזהרה ששחקן עומד לבצע מכה עם עבירה.
(iii) יתן יעוץ או יחווה דעה בנושאים שמשפיעים על המשחק.
(iv) יענה על שאלה המתייחסת להבדל במצב הניקוד.

ג. אם השופט לא ראה אירוע, השופט יכול על פי שיקול דעתו לקבל חוות דעת ראיה, מאת הסמן, marker, או מבעל תפקיד רשמי אחר, או מצופה שיושב במקום נוח לצפייה, או יכול לראות הקלטה של צילום וידאו של האירוע, לעזר קבלת החלטה.

2. הסמן The Marker.
הסמן עוקב אחרי הניקוד על לוח הניקוד ועוזר לשופט במשימותיו, ישמש גם כרשם אם יש צורך.

3. הרשם The Recorder.
הרשם יעקוב אחרי כל מכה ששוחקה, ירשום כל עבירה שבוצעה, וכמה ניקוד צבר כל שחקן, או צמד שחקנים כנדרש.

הרשם יעקב גם על ניקוד של רצף, break.

4. עזרה של בעלי תפקיד רשמי Assistance by Officials.
א. לפי בקשת השחקן המכה, השופט והסמן ידאגו להזיז או להסתיר, מתקן תאורה אשר מפריע למהלך השחקן המכה לטובת ביצוע מכה.
ב. השופט והסמן מורשים לספק סיוע הדרוש לשחקנים בעלי מוגבלות פיסית, לפי המצב הנתון.