תאור המשחק – ביליארד רוסי

סוג נוסף של ביליארד, שמשוחק בעיקר ברוסיה ובמדינות שהיו תחת שלטון ברית המועצות.

שולחן המשחק בגודל 12 פיט והיקף הכדור כמעט זהה לגודל הכיס אליו הוא אמור להיכנס. למשחק יש מספר תתי סוגים עם חוקים שונים. המשחק הפופולרי ביותר משוחק באמצעות 15 כדורים לבנים ואחד בצבע בורדו או צהוב.

פותחים את המשחק עם הכדור הבורדו/צהוב. לאחר מכן כל שחקן בתורו מכניס את הכדורים כל כדור נחשב לנקודה אחת. המנצח הוא זה שמגיע ל-8 נק' ראשון. הייחודיות במשחק הוא שאפשר להכניס את הכדור שבו אתה מכה אם הוא פוגע בדרך בכדור אחר.

חוקי משחק הפירמידה – ביליארד רוסי  ע"פ האיגוד העולמי, עודכן לאחרונה ב2005

1. שולחנות, כדורים, ציוד

הסברת המשחק והחוקים היא בהתאם לשולחן, כדורים וציוד המותאמים במיוחד למשחק הפירמידה.

2. סימנים/ נקודות על השולחן. רצוי ומומלץ שהקווים/ נקודות יהיו ברורים לעין.

(א) נקודת המרכז- נקודת המרכז המדוייקת של משטח השולחן.

(ב) קו המרכז- קו העובר דרך נקודת המרכז, כשהוא מקביל לדפנות הקצרות.

(ג) נקודה קידמית- הנקודה ממוקמת באמצע החצי הקידמי של השולחן.

(ד) קו בית/ קידמי- קו העובר דרך הנקודה הקידמית ומקביל לדפנות הקצרות.

(ה) נקודה אחורית- הנקודה ממוקמת באמצע החצי האחורי של השולחן.

(ו) קו הנמתח בין הנקודה האחורית לדופן האחורית כשהוא מקביל לדפנות הארוכות.

3. כדורים בשימוש

סט 16 כדורים סטנדרטי של משחק הפירמידה, 15 לבנים הממוספרים מ1-15 ואחד צהוב/בורדו, לא ממוספר.

4. מטרת המשחק

לזכות ב-8 נקודות לפני היריב.

5. ניקוד

(א) כל כדור שהוטבע בחוקיות (ללא שום עברה) מזכה בנקודה אחת לשחקן המכה.

(ב) במקרה של עבירה, נקודת עונש אחת תרד מלוח התוצאות של השחקן המכה.

(ג) איבוד נקודות כתוצאה מעבירות, יכול לגרום לשחקן להיות ב 2-.

לדוגמא: המשחק הסתיים בתוצאה 2-:8.

6. כדור העונשין

(א) במקרה של עבירה, אותו שחקן שהיכה, לוקח את הכדור החוקי האחרון שהוא הטביע ומחזיר אותו לשולחן, לנקודה האחורית.

(ב) אם לאותו שחקן שהיכה בעבירה, אין כדורים חוקיים שהוטבעו, אז כאשר הוא יטביע את כדורו החוקי הראשון, הוא יצטרך להוציא אותו ולשים על הנקודה האחורית.

7. כדור לבן וכדורי מטרה

(א) במשחק הפירמידה אין חלוקה קבועה של כדורים, כלומר, אין כדור לבן יחיד וקבוע, וכך גם כדורי המטרה.

(ב) בכל מכה (למעט מכת הפתיחה) רשאי השחקן להכות בכל כדור ככדור לבן ובכל כדור ככדור מטרה, ללא קשר למספר או הצבע.

8. מגע בין כדורים

(א) מגע בין הכדור שבחרת להכות בו אל כדור המטרה היא התנאי ההכרחי של כל מכה חוקית כולל מכת הפתיחה.

(ב) הכדור בו בחרת להכות יכול לפגוע בכדור המטרה באופן ישיר או דרך הדפנות בלבד.

(ג) זו היא עבירה אם הכדור בו בחרת להכות לא יוצר מגע עם כל כדור אחר על השולחן.

9. חוקי משחק

(א) בכל מכה רשאי השחקן לבחור מהו "הכדור הלבן" שלו, כלומר הכדור בו הוא מכה. (חוץ ממכת הפתיחה).

(ב) אם הכניס השחקן כדור הוא ממשיך לשחק וכך גם ממשיך לבחור מהו "הכדור הלבן" שלו.

(ג) אם אף כדור לא הוטבע במכה חוקית או במקרה של עבירה (מכה לא חוקית), התור עובר ליריב עם אפשרות לבחור באיזה כדור הוא מכה.

(ד) רשאי השחקן המכה להטביע כל כדור מטרה, כמו כן, גם את הכדור "הלבן" (הכדור שהיכה בו).

(ה) אין צורך להכריז כיס או כדור, כל כדור שהוטבע בשוגג יחשב ויספר לטובתו של המכה.

10. לאחר עבירה

במקרה של עבירה, אפשרויות היריב הן:

(א) להכות את המכה בעצמו

(ב) להעביר את המכה ליריב, כך שהוא יכה.

(ג) במשחק הפירמידה אין דבר הנקרא "כדור ביד", אלא במקרה של עבירה, ממשיכים לשחק בצורה שבה עצרו הכדורים אחרי העבירה.

11. קרוב לדופן (לג) – לפני פתיחה

11.(1) ההליך הבא משמש לבחירת השחקן שיפתח, שני השחקנים לוקחים כדור ומניחים אותו בכל מקום הנמצא מאחורי הקו הקידמי, אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל. על השחקנים להכות בצורה ישרה ככל האפשר אל הדופן הרחוקה ובחזרה אל הדופן הקידמית, השחקן שכדורו עצר קרוב יותר אל הדופן הקידמית ניצח את הלג.

11.(2) הפסד אוטומטי של הלג במקרים הבאים:

(א) הכדור חצה אל הצד השני של השולחן, הצד ממנו הכה היריב.

(ב) הכדור נכשל בנגיעה בדופן האחורית (הרחוקה).

(ג) הכדור הוטבע באחד הכיסים.

(ד) הכדור עף/קופץ מהשולחן החוצה.

(ה) הכדור פוגע בדופן הארוכה (זו שמצד לכדור).

(ו) הכדור פוגע בדופן האחורית (הרחוקה) יותר מפעם אחת.

11 .(3) אם שני השחקנים הפרו את הכללים הנ"ל, או במצב בו שני הכדורים קרובים באותה המידה, הלג מוכרז כתיקו והוא נעשה שוב.

11.(4) לשחקן שניצח את הלג ישנה האפשרות:

(א) לבצע את מכת הפתיחה בעצמו.

(ב) להעביר את המכה ליריב.

12. סידור הכדורים

(א) על חמש עשרה הכדורים הלבנים הממוספרים להיות צמודים ככל האפשר בתוך משולש סטנדרטי המשמש לסידור הכדורים, כאשר הכדור העליון במשולש עומד על הנקודה האחורית, בעוד בסיס המשולש (הצלע התחתונה) מקביל לדופן באחורית.

(ב) הכדור הצבעוני הלא ממוספר משמש כ"כדור הלבן" במכת הפתיחה, והוא חייב להיות מונח בכל מקום הנמצא מאחורי הקו הקידמי.

13. פוזיציה/מיקום של כדור

 מיקום של כדור נשפט ע"י מרכז הכדור, כלומר במקרה והשחקן הניח את הכדור במצב בו קצה של הכדור עבר את הקו, המצב חוקי, אך אם מרכז הכדור עבר את הקו, אין זה חוקי.

14. בית וקו בית/קידמי

הבית הוא האזור הנמצא מאחורי הקו הקידמי ועד כל דופן מאחוריו.

(א) הבית אינו כולל בתוכו את קו הבית/הקידמי.

(ב) כדור שמרכזו עומד בדיוק על קו הבית נשפט כמחוצה לו.

15. "הכדור הלבן" בפתיחה

(א) "הכדור הלבן" נחשב בתזוזה/שהוכה, ברגע שראש המקל נוגע בכדור.

(ב) השחקן רשאי להמשיך להזיז את הכדור ע"פ בחירתו כל עוד הוא אינו היכה.

16. מכת פתיחה חוקית

16.(1) מכת הפתיחה נשפטת כחוקית בתנאי שבוצעו הפעולות הבאות לאחר פגיעה של הכדור הצבעוני בכדורים הלבנים:

(א) כדור כלשהו על השולחן הוטבע (לא משנה איזה).

(ב) שני כדורים לפחות פגעו בדופן כלשהיא.

(ג) לאחר מגע של כדור בדופן חייב כדור אחד לפחות לחצות את קו האמצע.

(2) אם השחקן שפתח לא ביצע את אחד מהחוקים הנ"ל, הן זה עבירה.

כשחקן מבצע מכת פתיחה לא חוקית, לשחקן שעולה לשולחן ישנם האפשרויות הבאות:

(א) לקבל את מצב השולחן כמו שהוא ולהכות.

(ב) לקבל את מצב השולחן כמו שהוא ולהעביר ליריב.

(ג) לסדר את הכדורים מחדש ולפתוח בעצמו.

(ד) לבדר את הכדורים מחדש ולתת ליריב לפתוח.

17. פתיחה לסרוגין

פתיחה לסירוגין משמע, שחקן מספר 1 פותח, ובמשחקון הבא שחקן מספר 2 וכך הלאה.

18. תחילת מכה וסיומה

המכה מתחילה כאשר קצה המקל, הראש, בא במגע עם הכדור, ומגיעה לסיומה כאשר כל הכדורים עוצרים, כדור המסתובב במקום נחשב בתנועה.

19. מגע בין מקל לכדור

מגע חוקי בין המקל לכדור הוא אך רק עם קצה המקל, הראש, כל מגע בין מקל לכדור שלא עם ראש המקל הינו עבירה.

20. רגל על הקרקע

השחקן המכה חייב שרגל אחת לפחות תבוא במגע עם הרצפה באותו רגע בו ראש המקל פוגש את הכדור, ולא, המכה תיחשב כעבירה.

21. נגיעה בכדורים

מצב בו יד, צד המקל, גיר, בגד וכו… יוצרים מגע עם כדור על השולחן, הן זה עבירה.

22. פגיעה כפולה

אם ראש המקל נוגע בכדור יותר מפעם אחת, יחשב הדבר כעבירה.

23. מכת גרירה

במצב שהכדור בו השחקן בחר להכות, קרוב מאוד לכדור המטרה, הוא אינו יכול להכות בו בקו ישר, מכיוון שהמכה תיחשב כעבירה, בלתי אפשרי להכות בזווית של פחות מ45 מעלות על כדור המטרה כשהוא קרוב מאוד, מבלי לבצע מכת גרירה (פגיעה כפולה). במקרה והשחקן הכה כך, ישנם כמה סימנים להוכיח שזו עבירה, למשל, כאשר שני הכדורים התגלגלו אחד אחרי השני במרחק קטן או אם השחקן הכה בפחות מ45 מעלות.

24. כדורים מוטבעים חוקיים ולא חוקיים

(א) כדור שהוטבע נחשב שהוטבע בחוקיות גם אם הוא עף מעל לדופן, כלומר הוא אינו על בד השולחן,   אך הוא על הדופן, ומשם נכנס אל הכיס, המכה החוקית.

(ב) כל כדור שהוטבע בחוקיות, נלקח החוצה ומונח במעמד לכדורים. (לכל שחקן יש את מעמד הכדורים שלו), אפשר להשתמש גם בקופסה בה באים הכדורים ולחלק אותה לשניים.

(ג) במקרה בו הוטבע כדור לא בצורה חוקית, הוא מוחזר לנקודה, ביחד עם כדור העונש (בכל פעם שכדור מוטבע באי חוקיות, כדור נוסף יוצא החוצה כעונש) ראה בחוק מספר 16.

(ד) כדור שכביכול הוטבע אך יצא בחזרה מהכיס אל בד השולחן אינו נחשב כמוטבע, הוא נשאר במקומו, ואין זה עבירה.

25. כדור על קצה הכיס

(א) במקרה בו כדור עומד על קצה הכיס ובסופו של דבר נופל בלי להיפגע מכדור אחר או כחלק מביצוע של מכה אחרת, הוא מוחזר קרוב ככל הניתן למקומו בו עמד לפני הנפילה לכיס.

(ב) אם כדור מטרה אם כדור מטרה נופל לכיס מבלי להפגע ע"י כדור אחר או אם היה שותף למכה אחרת, כל הכדורים מוחזרים למצבם שם עמדו לפני המכה, והמשחק ממשיך.

(ג) אם כדור התמקם על השולחן ולאחר מכן נפל, הוא לא נחשב כמוטבע ולא צריך להתחלף.

26. כדור שקופץ מחוץ לשולחן

(א) כשמכה מסתיימת בכדור שהוקפץ מחוץ לשולחן, המכה היא עבירה.

(ב) מותר לכדור לקפוץ על מעלה הדופן ולהיחשב חוקי בתנאי שהוא חוזר ועוצר על בד השולחן ולא נגע בדבר שלא קשור לשולחן.

(ג) כדור שנוגע בדבר שלא קשור לשולחן, כמו מנורות תאורה, גיר על מעלה הדופן ועוד, מוכרז ככדור מוקפץ (עבירה) אפילו במקרה בו הכדור חוזר אחרי המגע.

(ד) כדורים שנעצרו מחוץ לשולחן (על מעלה הדופן, רצפה וכו..) נחשבים כמוקפצים החוצה.

(ה) במכה בה הוקפצו כדורים מחוץ לשולחן, מחכים לעצירת הכדורים שעל השולחן ומחזירים כל כדור שהוקפץ לנקודה, ביחד עם כדור העונש (ראה בחוק מספר 6).

27. כדורים המוחזרים לנקודה

(א) כל הכדורים שהוטבעו בצורה לא חוקית, הוקצפו מחוץ לשולחן וכדורי העונשין מוחזרים לנקודה, אחרי סוף המכה הקודמת ולפני תחילת המכה הבאה.

(ב) במקרה שרק כדור אחד הוקפץ מחוץ לשולחן, הוא מונח בנקודה האחורית.

במקרה שכמה כדורים הוקפצו מחוץ לשולחן, הם מוחזרים כך, הכדור הראשון על הנקודה האחורית וכל השאר מסודרים בשורה אחריו בקו ישר לדופן האחורית, קרוב ככל האפשר אך לא צמודים.

(ג) במקרה בו כדורים אחרים על השולחן מפריעים לכדורים שהוקפצו לחזור למקום החזרתם, הכדורים שמוחזרים מונחים מאחורי (קרוב יותר לדופן האחורית) הכדור שמפריע, קרוב אליו ככל האפשר אך לא צמוד.

(ד) אם אין מקום לשום כדור מוקפץ לחזור למקומו, הכדורים יונחו בין הנקודה האחורית לנקודת האמצע.

(ה) כל כדור שהוקפץ והוחזר לנקודה, יכול לשמש ליריב ככדור מטרה/ הכדור בו הוא מכה.

28. משחק איטי

אם על דעת השופט אחד השחקנים מפריע לקצב הטורניר או המשחק באמצעות משחק איטי באופן רצוף וקבוע, השופט יכול לנקוט באחד מהצעדים הבאים על פי חומרת המצב ועל דעתו בלבד:

(א) להזהיר את השחקן

(ב) להציב הגבלת זמן למכה של 45 שניות שתהיה תקפה לשני השחקנים.

*הזמן מתחיל ברגע בו עוצרים הכדורים לקראת תור, מסתיים כאשר השחקן מכה, וכך שוב ושוב.

29. הפרעה חיצונית

אם תוך כדי המשחק כדורים זזים ע"י אדם שלא אחד מהשחקנים (בצורה ישירה או בהפרעה לשחקן המכה), הכדורים שזזו צריכים לחזור קרוב ככל הניתן למצבם לפני התקרית, ואותו שחקן ימשיך להכות כאילו דבר לא קרה.

החוק תקף גם במצבים כמו:

מנורות תאורה שנופלות, רעידות אדמה וכו…

30. שחקן יריב שמפריע לשחקן המכה

אם השחקן שלא מכה מפריע או מסיח את דעת יריבו המכה, השחקן שלא היכה עשה עבירה.

אם השחקן שלא מכה, מכה במקומו, מזיז או נוגע בכדור שלא בתורו, זה עבירה.

31. עונשים

עונש קורה כתוצאה מביצוע של אחד מסוגי העברות הבאים ומשמעותו מפורטת בחוק מספר 6.

העונש נכנס לתוקף במצבים הבאים:

1. הכדור שהיכו בו נכשל ביצירת מגע עם כדור אחר.(ראה חוק 8)

2. במכת פתיחה לא חוקית (ראה חוק 16)

3. שחקן מכה לפני שכל הכדורים על השולחן עצרו.(ראה חוק 18)

4. פגיעה לא חוקית ב"כדור הלבן". (ראה חוק 19)

5. השחקן המכה אינו יותר מגע בין רגל אחת לפחות לרצפה בדיוק ברגע בו הוא מכה.( ראה חוק 20)

6. נגיעה בכדורים לא חוקית (ראה חוק 21)

7. נגיעה כפולה של המקל בכדור (ראה חוק 22)

8. מכת גרירה (ראה חוק 23)

9. כדורים שמוקצפים מחוץ לשולחן (ראה חוק 26)

10. הפרה של חוק הגבלת הזמן (ראה חוק 28)

11. הפרעה למכה (ראה חוק 29+30)

שחקן שמבצע את אחד הנ"ל מקבל עונש אחד.