סידור הכדורים על המגרש

סידור הכדורים על המגרש

א. בהתחלת כל משחק, הכדור הלבן מוחזק ביד, in-hand, ושאר הכדורים מוצבים על השולחן:
(i) הכדורים האדומים צמודים בצורת משולש שווה שוקיים, כאשר הכדור האדום שבקודקוד המשולש מוצב על קו האמצע של השולחן, מעל הנקודה הוורודה, Pyramid Spot, באופן הקרוב ככל האפשר לכדור הוורוד מבלי לגעת בכדור הוורוד, הבסיס של המשולש מקביל לדפנה העליונה.

(ii) הכדור הצהוב, מוצב בפינה הימנית של ה "D".
(iii) הכדור הירוק, מוצב בפינה השמאלית של ה "D".
(iv) הכדור החום, מוצב במרכז קו בולק.
(v) הכדור הוורוד, מוצב בנקודת הפירמידה.
(vii) הכדור השחור, מוצב בנקודה השחורה.

ב.הכדור הלבן, לאחר התחלת המשחקון, ינוקה על ידי השופט בלבד, על פי בקשת השחקן המכה:
(i) מיקום הכדור הלבן, אם לא נמצא בנקודה ידועה, יסומן מיקומו על ידי מכשיר מתאים, לפני שהכדור הלבן מורם מהשולחן.
(ii) המכשיר אשר משמש לסמן מיקום הכדור הלבן, אשר נלקח לניקוי, נחשב לערך הכדור הלבן, במשך הזמן שבו הכדור הלבן נמצא בתהליך הניקוי. אם שחקן כלשהוא נגע או הזיז את המכשיר, המזיז יוענש כאילו הוא השחקן המכה, מבלי להשפיע על סדר המשחק או תור המשחק. השופט יחזיר את המכשיר או את הכדור הלבן שבתהליך הניקוי, למקומו, אם יש צורך, אז לפי חוות דעתו של השופט, אפילו אם המכשיר הורם ממקומו, שלא באופן חוקי.

table arrangement