מילון מונחים

1. משחקון – Frame 
משחקון סנוקר, הוא התקופה שבה המשחק מתחיל מהמכה הראשונה כאשר הכדורים מסודרים ועד שהמשחק מסתיים על ידי:

א. ויתור על ידי אחד מהשחקנים, כאשר השחקן שמוותר, נמצא בתורו.
ב. על פי דרישה מאת השחקן המכה, כאשר רק הכדור השחור נשאר, ויש יותר משבע נקודות לטובת השחקן המכה.
ג. הטבעה אחרונה, או עבירה כאשר רק הכדור השחור נשאר, או כאשר השופט מודיע על זכיה במשחקון

2. Game – משחק
משחק הוא סדרה של מספר משחקונים, כאשר המספר נקבע והוסכם מראש.

3. תחרות – Match
תחרות, מספר מוסכם וקבוע מראש של משחקים, games.

4. כדורים- Balls
א. הכדור הלבן הוא הכדור שמכים בו עם המקל, cue-ball.
ב. 15 כדורים אדומים, ועוד 6 כדורים צבעוניים, הם כדורי המטרה.

5. השחקן המכה

6. מכה – Stroke 
א. מכה מתבצעת, כאשר השחקן המכה, מכה בכדור הלבן עם קצה המכל.
ב. מכה מתבצעת, באופן חוקי, כאשר לא בוצעה עברה על חוק.
ג. מכה מתבצעת, ועדיין לא הושלמה עד אשר כל הכדורים הגיעו למצב מנוחה.
ד. מכה מתבצעת, באופן ישיר, direct, ובאופן בלתי ישיר, indirect, לפי:
באופן ישיר, כאשר הכדור הלבן פגע בכדור המטרה, ללא פגיעה בהתחלה בדפנה כל שהיא.
באופן בלתי ישיר, כאשר הכדור הלבן פגע תחליה בדפנה אחת או יותר ולאחר בכדור המטרה.

7. הטבעה – Pot 
הטבעה מתבצעת, כאשר כדור המטרה, לאחר שבא במגע עם כדור אחר, ללא עברה, נכנס לכיס.

8. רצף הטבעות – Break 
מספר הטבעות מוצלחות אשר נעשות על ידי אחד מהשחקנים במשך משחקון אחד.

9. כדור לבן ביד – Ball-in-hand 
א. לפני התחלה של משחקון.
ב. כאשר נכנס לכיס.
ג. כאשר נהדף מחוץ לשולחן.
הכדור הלבן נשאר ביד עד אשר :
א. בוצעה מכה נכונה על ידי שחקן.
ב. בוצעה עבירה בעוד הכדור הלבן נח על השולחן.
ג. השחקן שמכה נקרא, כדור לבן ביד, כאשר הכדור הלבן בידו לפי המוזכר בסעיף זה.

10. כדור במשחק – Ball In Play 
א. כדור לבן במשחק, כאשר הוא אינו, כדור לבן ביד.
ב. כדור מטרה נקרא, כדור במשחק, מהתחלת המשחקון ועד שהוטבע לכיס או נהדף מחוץ לשולחן.
ג. כדור צבעוני, נקרא כדור במשחק, כאשר הוצב מחדש במקום הנכון.

11. כדור יעד – Ball On 
א. כל כדור אשר יפגע , באופן חוקי, במגע הראשון, על ידי הכדור הלבן.
ב. כל כדור אשר לא הוכה באופן ישיר, אך הוטבע לכיס.

12. כדור יעד מוכרז
א. כדור מוכרז הוא, כדור מטרה אשר השחקן המכה הכריז עליו.
ב. שהשחקן המכה ציין עליו, לפי סיפוקו של השופט.
ג. אם באופן מיוחד נתבקש השחקן על ידי השופט, השחקן מחוייב להכריז על כדור היעד.

13. כדור חופשי – Free Ball
כדור חופשי הוא כזה, שהוכרז על ידי השחקן המכה ככדור יעד, Ball on, במצב סנוקר ואחרי עבירה.

14. כדור נהדף מחוץ לשולחן – Forced Off the Table
המצב של כדור נהדף מחוץ לשולחן, נקבע,
א. אם הכדור נמצא במנוחה, לא על בד השולחן או בתוך איזה כיס.
ב. אם הורם על ידי השחקן המכה, כאשר במצב משחק.

15. עבירה – Foul
עבירה, הפרה של אחד מהחוקים.

16. מצב סנוקר – Snooker Position 
הכדור הלבן מוגדר כנמצא במצב סנוקר, כאשר מכה ישרה ובקו ישר לכל כדור יעד חוקי, אשר באופן חלקי או שלם, חסום על ידי כדור או כדורים, אשר אינם כדורי יעד חוקי.
מצב לא סנוקר, כאשר כדור יעד חוקי אחד או יותר , ניתן לפגוע בשתי הקצוות שלהם, באופן חופשי מחסימה של כדור או כדורים שאינם כדור יעד חוקי.

מצבי סנוקר:
א. אם כדור לבן ביד, והכדור הלבן במצב סנוקר, אם הכדור הלבן חסום בכל המצבים בכל תחום השטח של איזור ה D.
ב. אם הכדור הלבן חסום מלהכות על כדור יעד חוקי, על ידי יותר מכדור אחד שאינם כדור יעד חוקי אז:
(i) הכדור הקרוב לכדור הלבן נקרא, כדור חוסם אפקטיבי.
(ii) אם הכדורים החוסמים במרחק זהה מהכדור הלבן, נקראים כדורים חוסמים אפקטיבים.
ג. כאשר כדור היעד החוקי הוא כדור אדום, והכדור הלבן חסום מלהכות בכדורים אדומים אחרים על ידי כדורים אחרים שאינם כדורי יעד חוקי, במצב זה אין כדור חוסם אפקטיבי.
ד. השחקן המכה, נאמר עליו שהוא במצב סנוקר, כאשר הכדור הלבן במצב סנוקר לפי שצויין בסעיף זה.
ה. הכדור הלבן אינו יכול להיות במצב סנוקר על ידי הדפנות. אם פני הדפנה המעוגלים חוסמים את הכדור הלבן, ופני
הדפנה החוסמים קרובים לכדור הלבן יותר מאשר כדורים חוסמים שאינם כדורי יעד חוקי, הרי הכדור הלבן אינו במצב סנוקר.

17. נקודה תפוסה – Spot Occupied 
נקודה נקראת תפוסה, אם אין אפשרות להציב הכדור בנקודה מבלי לגעת בכדור אחר.

18. מכת דחיפה – Push Stroke
מכת דחיפה נעשית כאשר קצה המקל נשאר במגע עם הכדור הלבן:
א. לאחר שהכדור הלבן התחיל את תנועתו קדימה.
ב. כאשר הכדור הלבן בא במגע עם כדור המטרה, מלבד, כאשר הכדור הלבן וכדור המטרה כמעט נוגעים זה בזה, זה לא יחשב מצב של מכת דחיפה אם הכדור הלבן יכה בכדור המטרה בקצה הפינה של כדור המטרה.

19. מכת הקפצה – Jump Shot
מכת הקפצה נעשית כאשר, הכדור הלבן עובר מעל איזה חלק של כדור המטרה, אפילו אם נוגע במהלך זה או לא מלבד:
א. כאשר הכדור הלבן תחילה פוגע בכדור מטרה ולאחר מכן מבצע קפיצה מעל כדור אחר.
ב. כאשר הכדור הלבן קופץ ופוגע בכדור המטרה, אבל אינו נוחת בצד הרחוק של כדור המטרה.
ג. כאשר פוגעים באופן חוקי בכדור המטרה, והכדור הלבן ממשיך וקופץ מעל הכדור לאחר שפגע בדפנה או בכדור אחר.

20. החטאה – Miss 
החטאה נעשית כאשר הכדור הלבן נכשל במגע ראשון בכדור יעד חוקי, השופט קבע שהשחקן המכה, לא עשה מספיק מאמץ להכות בכדור יעד חוקי.