חוקת משחק כללית

שולחנות, כדורים, ציוד – כל הוראות משחקי הפול כמפורט בחוקי המשחק הפרטניים תוכננו עבור, שולחנות,
כדורים וציוד התואם את דרישות ההתאחדות הבין לאומיות .

2. איסוף הכדורים – לצורך איסוף וסידור הכדורים יש להשתמש במשולש, כאשר הכדור בקצה המשולש יונח על הקו האחורי וכל שאר הכדורים מאחוריו, על כל הכדורים להיות מקובצים כך שיש מגע בין הכדורים.

3. מכה בכדור הלבן – כאשר קצה המקל בלבד (ראש המקל) פוגע בכדור הלבן. וזה תנאי למכה חוקית כל דרך אחרת לבצע מכה לא חוקית ותיחשב כפסילה.

4. הכרזה – במשחקים שנדרש בהם להכריז על כל מכה, שחקן ראשי לשחק על כל כדור לפי בחירתו, אך לפניהמכה עליו להכריז על הכדור והכיס להטבעה. אין צורך לפרט את המסלול כגון: מגע נושק, מכות קארום, מכות משולבות (קומבינציות) או שילוב מגע בדפנות. כל כדור(ים) שמוטבע לכיס בנוסף לכדור היעד זקף לזכותו של השחקן המכה.

5. החטאה – כאשר שחקן אינו מטביע כדור חוקי בתורו ותורו עובר לשחקן היריב, כל עוד הוא מטביע כדור חוקי
יוכל להמשיך.

6. תחרות לקביעת פותח משחקון – כל שחקן ימקם כדור על הקו הקדמי ובו זמנית הם יכו בכדור, המתחיל הוא זה שהכדור שלו פוגע בדופן הרחוקה וחוזר כמה שיותר קרוב לדופן הקידמית. שחקן יפסיד בתחרות על הפתיחה במקרים הבאים : הכדור שלו לא פגע בדופן הרחוקה , הכדור שלו הוטבע לכיס , הכדור קפץ מחוץ לשולחן, הכדור חצה את קו האורך לצד של המתחרה השני. במידה ושני השחקנים לא מצליחים להשלים את התחרות אזי יש לקיים אותה שוב.

7. מכת פתיחה – השחקן הזוכה בתחרות על מכת הפתיחה יכול להכות את מכת הפתיחה או לבקש מהיריב לבצע אותה.

8. הכדור הלבן במכת הפתיחה – הכדור הלבן ימוקם מאחורי הקו הקידמי שעל השולחן , כדורי המשחק ימוקמו בסדר ובמיקום שלהם בהתאם לחוקי המשחק הפרטני, המשחק מתחיל כאשר השחקן מכה בקצה המקל שלו בכדור הלבן.

9. נגיעה בכדור הלבן – כל נגיעה של השחקן בכדור הלבן לאחר המכה תיחשב לעבירה והכדור עובר לידיו של לשחקן היריב, הוא יוכל להחליט היכן למקם אותו למכה שלו , השחקן אשר נגע בכדור הלבן יינזף ויאמר לו שכל הפרעה נוספת הוא יפסיד במשחק.

10. כדור לבן מאחורי הקו הקידמי – במקרה של עבירה במכת הפתיחה כדור ימסר לידו של היריב, וזה ימקם את הכדור הלבן בכל נקודה מאחורי הקו הקידמי. השחקן יכול לבחור בכל כדור מטרה בתנאי שמיקומו של של כדור המטרה נמצא מעלאו מעבר לקו הקידמי. השחקן לא יכול לשחק על שום כדור שנמצא מאחורי הקו הקידמי אלא אם קודם הכדור הלבן חצה את הקו הקידמי וחזר אל מאחורי קו הקידמי לאחר שפגע בדופן ורק אז פוגע בכדור מטרה שמיקומו נמצא מאחורי הקו הקידמי. מיקום הכדור קובע אם הכדור נמצא מאחורי או לפני קו קידמי. אם בתום לב השחקן ממקם את
הכדור הלבן על או לפני הקו הקידמי, השופט או השחקן היריב חייבים להודיע לשחקן בטרם המכה, כי מיקום הכדור אינו נכון. במידה ולא הודיעו לו לשחקן כך לפני המכה אזי המכה תחשב כחוקית.

אם השחקן ממקם את הכדור הלבן לפני הקו הקידמי בצורה ברורה ולא בתום לב ומכה אזי המכה תחשב לעבירה. כאשר הכדור הלבן ביד ומוצב מאחורי הקו הקידמי הוא יחשב ככדור ביד (לא במשחק). כל עוד הכדור הלבן נחשב ביד, ניתן למקם מחדש את הכדור הלבן בעזרת היד, או המקל, ברגע שהכדור הלבן נכנס למשחק כאמור לעיל, אסור על השחקן לעקב את הכדור בשום דרך, כל פעולה שתגרום לעיקוב הכדור הינה עבירה. בנוסף, כישלון לפגוע בכדור חוקי בצורה חוקית או כישלון לגרום לכדור הלבן לחצות את קו הראש הינו עבירה ולשחקן הבא יש כדור לבן ביד בהתאם לחוקי המשחק השונים.

11. הטבעת כדור לכיס – כדור יחשב בתוך הכיס בשולחן רק כאשר הוא ממוקם בתוך הכיס או בתעלות המיועדות לכך ולא קפץ חזרה לשולחן או לרצפה. בשולחנות אשר יש מערכת לאיסוף הכדורים כדור שיופל לרצפה מתוך המערכת האיסוף יחשב ככדור שניכנס לכיס השולחן.

12. מיקום הכדור – מיקום הכדור יחשב לפי הבסיס שלו.

13. עמידת השחקן – בעת המכה חייבת להיות לפחות רגל אחת של השחקן על הקרקע, הנעליים של השחקנים צריכים להיות נעלים רגילות ולא עם התקנים מיוחדים המאפשרים לשחקן יתרון כלשהו.

14. מכה בכדור בתנועה – על השחקן להמתין עד למצב בו כל הכדורים נמצאים המצב סטטי כל מכה בכדור אשר נמצא בתנועה הינה עבירה (כדור מסוחרר ניחשב בתנועה).

15. סיום מכה – סיום המכה יתבצע רק כאשר כל הכדורים יפסיקו את תנועתם.

16. אזור שמאחורי הקו הקידמי – האזור שמאחורי הקו הקידמי (קידמת השולחן איננו כולל את הקו הקידמי). לכן, במשחקים שבהם נדרשים לשחק מול כדור מטרה שלפני קו הראש ניתן לבחור בכדור מטרה אשר מיקומו נמצא בדיוק
על קו הראש. כמו כן במצב שמקבלים כדור ליד לשם הצבתו מאחורי קו הראש, אסור למקם את בסיס הכדור הלבן מעל קו הראש אלא מאחוריו בלבד.

17. הוראות כלליות לעבירות – למרות שהעונש על עביריות הוא שונה בין המשחקים השונים, הההוראות הבאות חלות
על כל משחקי הפול:
(א) לאחר עבירה מסתיים תורו של השחקן
(ב) אם העבירה מתבצעת בזמן המכה אז המכה לא נחשבת, כדורים שהוטבעו לא נזקפים לזכות השחקן.
(ג) כדורים שהוטבעו במהלך עבירה יוחזרו לשולחן רק אם יש הוראה בחוקי המשחק הפרטניים

18. החטאה בכדור המטרה – אם במכה, הכדור הלבן איננו פוגע בכדור מטרה חוקי, זוהי עבירה. במקרה שבו הכדור הלבן וכדור מטרה צמודים אחד לשני, הרחקת הכדור הלבן איננה נחשבת לפגיעה חוקית וזוהי גם עבירה

19. מכה חוקית – אלא אם צויין אחרת ע"י חוקי המשחק השונים, על מנת שמכה תחשב לחוקית על השחקן לגרום לכדור הלבן לפגוע בכדור המטרה החוקי ולאחר מכן:
(א) מטביע כדור מטרה אחר לכיס לפגוע בכדור מטרה חוקי ולאחר מכן
(ב) מכניס כדור מטרה לכיס
(ג) או גורם לכדור הלבן או לכל כדור אחר לפגוע בדופן השולחן. אם אחד משני התנאים האלו לא מתקיימים, זוהי עבירה.

20. עבירת כדור לבן – אם במכה הכדור הלבן מוטבע לכיס, או שהכדור הלבן נוגע בכדור מטרה שכבר הוטבע ,
זוהי עבירה.

21. עבירה כתוצאה ממגע בכדורים – כל מכה, נגיעה או כל צורת מגע אחר בכדור הלבן אוכל כדור אחר שבמשחק
עם כל עצם כלשהו , מלבד ראש המקל בניסיון להכות מכה חוקית, זוהי עבירה. במקרה שיש שופט המנהל את המשחק,
כל כדור מטרה אשר הוזז, יוחזר למקומו כפי שקבע השופט, לשחקן המבצע עבירה אין שום זכותו ויכוח על מיקום הכדור.

22. עבירה מהצבת הכדור הלבן – כאשר יש לשחקן כדור לבן ביד, כל נגיעה בכדור מטרה עם הכדור הלבן בזמן
הצבת הכדור הלבן על השולחן הינה עבירה.

23. עבירת ממכה כפולה – עם הכדור הלבן נוגע בכדור היעד לפניהמכה, השחקן ראשי לשחק לעבר כדור המטרה, בהנחה שניתנת מכה נורמאלית. אם המקל פוגע בכדור הלבן יותר מפעם אחת בזמן המכה, או שהמקל נמצא במגע אם הכדור הלבן בזמן או אחרי שהכדור הלבן פוגע בכדור המטרה זוהי עבירה. אם כדור שלישי נמצא באזור המכה, יש להיות זהירים שלא לבצע עבירה על כדור זה בהתאם לאמור בהוראה זו.

24. מכת דחיפה – אם הכדור הלבן נדחף ע"י המקל, עם זמן המגע בין ראש המקל לכדור הוא ארוך באופן יחסי למכה רגילה, מכה שכזאת נקראת גם מכת דחיפה, וזה נחשבת כעבירה.

25. עבירה שונות באחריות השחקן – השחקן אחראי לכל ציוד שהוא מביא איתו לשולחן כל מגע של ציוד או אביזר שבאחריות השחקן לבין אחד הכדורים , נחשבת לעבירה.

26. הקפצת כדור אסורה – תחשב כעבירה אם שחקן מכה בכדור הלבן מתחת לקו האמצע על מנת לגרום באופן מכוון לכדור הלבן לקפוץ מעל קרקעית משטח השולחן במטרה לדלג על כדור חוסם, מכה שכזאת עלולה להתרחש גם ללא כוונה, במקרה כזה אין המכה תחשב לעבירה. אולם במקרים מסויימים גם הקפצה שלא מכוונת תחשב כעבירה, לדוגמא: כאשר חלקי המקל נוגעים בכדור.

27. הקפצה – כל עוד לא מצוין אחרת בתקנון תחרות מותר להקפיץ את הכדור הלבן. הקפצה צריכה שתהיה ע"י הגבהת המקל במכה ואילוץ הכדור לקפוץ מהשולחן. מכה לא נכונה בכדור לבן בעת הקפצה תחשב כעבירה.

28. כדור המועף מהשולחן – כדור המועף מהשולחן נחשב כדור שהוקפץ מחוץ לשולחן עם הוא לבן או כל כדור אחר, כדור שהוקפץ לדופן וחזר בכוחות עצמו אינו נחשב ככדור שעף החוצה אולם אם כדור חזר למשטח השולחן לאחר שפגע בגיר או כל דבר אחר יחשב כאילו הכדור קפץ מחוץ לשולחן.

29. עונש על עבירה מכוונת – אסור להכות בכדור הלבן שבמשחק עם כל עצם אחר (לרבות חלקי המקל) מלבד ראש המקל. פעולה שכזאת תחשב כעבירה. אם השופט מעריך כי העבירה נעשתה בכוונת תחילה, השופט יזהיר את השחקן באזהרה ראשונה, הפרה שניה באותו משחק תגרום לו להפסד את המשחקון.

30. עבירה אחת בתור – אלא אם נאמר אחרת בהוראות של המשחק הפרטניים, שחקן יכול לצבור רק עבירה אחת בתורו, אם יש מצב למספר עבירות בתור אזי רק אחת והחמורה מבינהם היא זאת שתחשב.

31. תנועה מקרית של כדורים – אם כדור נע או מסתובב או זז בכל צורה שהיא באקראי. הכדור ישאר במיקומו החדש והמשחק ימשיך כרגיל. כדור אשר עומד בפתח של כיס ונופל ללא התערבות של שחקן ובתנאי שהכדור עמד ללא תנועה במשך 5 שניות ויותר, יוחזר לשולחן למיקום הקרוב ביותר למיקום לפני נפילתו לכיס. אם כדור מטרה נופל לכיס באופן מקרי בזמן ששחקן מכה לעברו וכתוצאה מכך שהכדור נפל לכיס והכדור הלבן עובר מעל לנקודה שבו עמד הכדור שנפל הכדור, הכדורים מוחזרים למיקומם והשחקן מכה שוב, כדורים נוספים אשר זזו במהלך מכה זו מוחזרים גם למיקומם הראשוני.

32. מיקום הכדורים בחזרה – כאשר בחוקי המשחק הפרטניים יש הוראות להחזרת כדורים לשולחן, הם יוחזרו וימוקמו על קו האורך לאחר שהמכה הושלמה. כדור בודד ימוקם על הנקודה האחורית, אם יש למקם יותר מכדור אחד הם ימוקמו לאורך קו האורך מנקודה האחורית בסדר מספרי עולה לכיוון דופן האחורית. אם הנקודה האחורית או נקודות לאורך קו האורך תפוסות או חסומות על ידי כדורים אחרים, יש למקם את הכדורים על קו האורך בנקודה הקרובה ביותר לנקודה האחורית מבלי להזיז את הכדורים החוסמים. כדורים שמוחזרים לשולחן ימוקמו קרוב ככל הניתן ואף יוצמדו (בהשגחה של שופט) לכדורים החוסמים, למעט המקרה שבו הכדור החוסם הוא הכדור הלבן ואז יש למקם את הכדור המוחזר קרוב ככל האפשר לכדור הלבן מבלי להצמיד אותם. אם אין מספיק מקום לאורך קו האורך בין הנקודה האחורית והדופן האחורית
אז יש למקם את הכדורים המוחזרים על המשך קו האורך (בין הנקודה האחורית לבין נקודת האמצע) באותו סדר מספרי (הכדור עם הערך הנמוך ביותר יהיה הקרוב ביותר לנקודה האחורית)

33. כדורים בצוור הכיס – אם שני כדורים או יותר נמצאים בצוור הכיס או על דפנות הכיס כאשר כדור מוטבע אך בולט מעל הכיס, השופט יבדוק את המצב ויפעל על פי הוראות הבאות:
(א) השופט יבדוק את הקו האנכי של הכדור ביחס לשולחן, אם לפי שיקול השופט הכדור היה נופל לכיס בתנועה אנכית
כלפי הכיס אלמלא היה נעול כדור בצוור הכיס, יחשב ככדור כהוטבע חוקית,
(ב) אם בתנועה אנכית הכדור היה נשאר על השולחן אז הכדור יחשב ככדור שלא הוטבע לכיס. הכדורים ימוקמו מחדש
לפי שיקול דעתו של השופט

34. הכנסת כדורים נוספים – אם במהלך מכה חוקית שבה הוטבע כדור, הוטבעו כדורים נוספים, הם יחשבו לטובת השחקן בהתאם לחוקי המשחק השונים.

35. הפרעה מצד שלישי – אם כדורים מוזזים על ידי אדם צד שלישי או ששחקן מוזז ועקב כך זזים הכדורים, יש להחזיר את הכדורים למקומם כפי שהיו לפני ההפרעה, המשחק ימשיך ללא עבירות לשום שחקן. במקרה של שופט שמנהל את המשחק אז הוא זה יחזיר את הכדורים. הוראה זו גם מכסה הפרעות שנחשבות למקרים של "כוח עליון" ( רעידת אדמה, רוחות, נפילת גוף זר וכו'). אם לא ניתן להחזיר את המצב כפי שהיה לפני המקרה, משחקים את המשחקון מחדש כאשר השחקן הפותח הוא זה שפתח את המשחקון הנוכחי. הוראה זו אינו חלה על סטרייט פול אשר מורכב ממשחק אחד רציף, המשחקון יופסק וכל הכדורים יסודרו מחדש עם הדרישה למכת פתיחה תקנית (השחקנים יבצעו תחרות למכת פתיחה עלמנת לקבוע מי יהיה השחקן הפותח), ספירת הנקודות תמשיך מהיכן שנעצר המשחק.

36. סדר פתיחת של משחקונים – להלן מספר חלופות אפשרויות והמקובלות לפי שיקול מארגני התחרות כפי שיקבע בנוהל התחרות:
(א) מכותפתיחה לסרוגין.
(ב) השחקן המפסיד במשחקון הוא זה שיפתח את הבא
(ג) השחקן המפגר בניקוד הא זה שיפתח את המשחקון הבא.

37. משחק בתורות – במהלך המשחק, שחקנים מחליפים תורות בשולחן, תור של שחקן מסתיים כאשר הוא אינו
מטביע כדור חוקי לכיס או במקרה של עבירה. במקרה שתור מסתיים ללא עבירה, השחקן הבא מקבל את השולחן
כמו שהוא וממשיך לשחק מאותה נקודה.

38. כדור מטרה צמוד לדופן או לכדור הלבן – הוראה זו חלה על כל מכה שבה המגע הראשון של הכדור הלבן הוא
עם כדור מטרה אשר צמוד לדופן או לכדור הלבן עצמו. לאחר המגע של הכדור הלבן עם כדור המטרה הצמוד, אחד מהתנאים הבאים חייב להתקיים:
(א) כדור כלשהו יכנס לכיס או
(ב) הכדור הלבן פוגע בדופן או,
(ג) לגרום לכדור המטרה הצמוד לדופן לגעת בדופן אחרת מזו שהוא צמוד עליה או
(ד) לגרום לכדור מטרה אחר לפגוע בדופן
אי עמידה באחד התנאים האלו, המכה היא עבירה.

39. משחק מאחורי הקו הקידמי – שחקן אשר מכה את הכדור הלבן לאחר שהוצב במקומו מאחר שהיתה עברה עליו לעבור את הקו הקידמי בטרם הכדור הלבן יפגע בכדור אחר או באחת הדפנות. אם לא יעשה כן יחשב הדבר לעבירה. במצב כזה השחקן היריב יחליט אם ברצונו שהשחקן יציב את התור מחדש וכל הכדורים יחזרו למקומם או שהוא מכריז על עבירה וזכותו להעביר את הכדור הלבן לאזור הקו הקידמי.

40. עבירה בעת כדור ביד – בזמן הצבת הכדור הלבן במקרה של כדור ביד, השחקן יכול להשתמש בידו או בכל חלק של המקל (כולל הראש) על מנת למקם את הכדור. כאשר הכדור הוצב כל פגיעה בכדור עם המקל בתנועה קדימה תחשב לעבירה אלא אם בוצעה מכה חוקית.

41. הפרעה – אם השחקן שלא נמצא בתורו במשחק מפריע לעמיתו או מתערב במשחק שלו זאת עבירה. אם שחקן מכה שלא בתורו או גורם להזזה של כדורים שלא בתורו זה נחשב כהפרעה.

42. מדידות– אסור לשחקן להשתמש בכדור, משולש או כל עצם אחר למדידה על מנת לוודא כי כדור עובר בפתח מסויים. ניתן להשתמש אך ורק במקל על מנת למדוד רוחב פתחים או להעזר בו על מנת לחשב את כיוון המכה והכדורים, וזאת בתנאי שהמקל מוחזק ביד השחקן. אי ציות להוראה זו תחשב לעבירה והתנהגות לא ספורטיבית.

43. סימון לא חוקי – אם שחקן מסמן באופן מכוון את השולחן בכל צורה שהיא על מנת להעזר במכה כולל הנחת חפצים או בגיר על גבי דפנות תשולחן, זאת עבירה.