השחקן חובות וזכויות

1. התנהגות, Conduct.
אם האירוע הוא:
א. שחקן משתהה במשך זמן חריג, בזמן מכה או בזמן בחירת מכה.
ב. התנהגות של שחקן, על פי שיקול דעתו של שופט, שהיא בכוונת תחילה לא הוגנת.
ג. התנהגות של שחקן, שאינה אדיבה ומנומסת.
ד. סירוב להמשיך במשחקון.
השופט יבצע:
ה. יזהיר את השחקן, שאם ימשיך בהתנהגות זו, השחקן הנגדי יזכה במשחקון.
ו. יזכה את השחקן הנגדי במשחקון.
ז. אם ההתנהגות חמורה במידה כזו , יזכה את השחקן הנגדי במשחק כולו.

אם השופט הזהיר את השחקן לפי סעיף ה , למעלה, אם אירוע ההתנהגות ממשיך, על השופט לבצע:
א. לזכות את השחקן הנגדי במשחקון.
ב. אם ההתנהגות חמורה במידה כזו, יזכה את השחקן הנגדי במשחק כולו.
אם השופט זיכה את השחקן הנגדי במשחקון, וקורה שההתנהגות לפי המוזכר למעלה ממשיכה, ומשויכת לאותו שחקן. אז, השופט חייב לזכות את השחקן הנגדי במשחק כולו.
כל החלטה של שופט לזכות שחקן נגדי במשחקון, או לזכות שחקן נגדי במשחק כולו, תהיה החלטה סופית, ללא אפשרות ערעור.

2. עונש, Penalty .
א. אם משחקון אבד לפי פרק זה, השחקן שביצע את העבירה:
(i) הפסיד את המשחקון.
(ii) איבד את כל הנקודות שזכה, והשחקן הנגדי יקבל את כל הנקודות לפי הערך של הכדורים שנשארו בשולחן, כאשר כל כדור אדום שווה לשמונה נקודות, וכל כדור צבעוני שבאופן לא חוקי יצא מהשולחן יחושב כאילו מוקם מחדש במקומו המקורי.

ב. אם משחק אבד לפי פרק זה, השחקן שביצע את העבירה:
(i) הפסיד את המשחקון ששוחק, כמו בסעיף א.
(ii) בנוסף, הפסיד את כל המשחקונים הנותרים שלא שוחקו.
(iii) בנוסף, הפסיד את המשחקונים, כאשר כל משחקון ערכו, 147 נקודות, כאשר נקודות מצטברות נחשבות.

3. שחקן שלא מכה.
השחקן שאינו מכה, כאשר השחקן המכה משחק, ימנע מלעמוד או לנוע בקו הראיה של השחקן המכה.
השחקן שאינו מכה, ישב, או יעמוד במקום יחסי רחוק מהשולחן.

4. היעדרות
במקרה של היעדרות מהחדר, השחקן שלא מכה, ימנה נציג לבחון את המשחק, ואם בוצעה עבירה, ידרש עונש מתאים.
מינוי כזה צריך להודיע לשופט לפני עזיבת החדר.

5. וויתור , Conceding.
א. שחקן יכול לוותר על משחק, רק במצב שהוא השחקן המכה. לשחקן הנגדי יש את הזכות לקבל את הוויתור או לסרב לוויתור.

ב. כאשר ניקוד מצטבר נחשב, ושחקן וויתר על משחקון, כל כדור שעל השולחן יזכה את השחקן הנגדי, כאשר כל כדור אדום נחשב כשמונה נקודות וכל ערך של כדור צבעוני.

ג. שחקן לא יוותר על משחקון, בכל תחרות, אלא אם נדרש סנוקר. כל הפרה של חוק זה יחשב כהתנהגות לא מנומסת, לא ג'נטלמנית של אותו שחקן.