ארועים רשמיים בינלאומיים

תקנון התנהגות בארועים בין לאומיים

הגדרות:

תקנון זה (להלן: ״התקנון״) מחליף על תקנון קודם
התקנון מגדיר את הנהלים לפיהם תתנהל פעילות רשמית של האיגוד לקראת ובעת ארועים בין לאומיים ואת חובות הספורטאים היוצאים לפעילות זו.

קוד התנהגות ספורטאי האיגוד:

לציית באופן מוחלט לחוקי המשחק כמקובל בתחרויות בינלאומיות ובכלל.
לציית באופן מוחלט להוראות מנהל הנבחרת/משלחת.
להקפיד על שעות שינה מסודרות, ולהימנע מיציאות לבילוי בשעות מאוחרות.
לעשות את המיטב מבחינה מקצועית על מנת להשיג תוצאות מכובדות.
להימנע מהבעת דעות פוליטיות, הן בפומבי והן בשיחות אישיות עם שחקנים ממדינות זרות
להימנע מכל מעשה ו/או אמירה ו/או מחדל אשר עלולים לפגוע במארגני התחרות ו/או בשמם הטוב של איספא ו/או מנהלי האיגוד וחבריו.
בהקשר זה, הספורטאי מתחייב בזאת לשלם ולשאת באחריות מלאה לכל קנס ו/או הוצאה חריגה אחרת אשר יושתו על איספא כתוצאה מהתנהגות ו/או מחדלים
להם ימצא הספורטאי אחראי.

קוד לבוש:

להתלבש באופן הולם וייצוגי ובהתאם לקוד הלבוש המקובל בתחרויות בינלאומיות.
האיגוד יהיה רשאי מכל ספורטאי ללבוש/לענוד סמלים או לוגויים או דומה של נותני חסות כאלו או אחרים.

איסורים:

חל איסור מוחלט בכל תקופת התחרות להיות נוכח בקזינו, ניתן לבקר בקזינו רק לאחר סיום החלק של הספורטאי באליפות/טורניר.
לקראת, בזמן ואחרי הארוע הבין לאומי אין להתראיין לאף גורם שאינו מאושר על ידי איספא
כל ראיון מצולם או לא מצולם בנושא הפעילות של האיגוד דורשת הסכמה מראש ובכתב של איספא
ספורטאי שיפר איסורים אלו צפוי לקנס והזמנה לוועדת משמעת

מימון -הגדרות

מימון מלא = עלות טיסה, לינה ודמי רישום בלבד ובכל מקרה, לא יותר מסך של 3,500 ₪ לספורטאי סנוקר ו 3,000 ש״ח לספורטאי פול וקרמבול ספורטאי שזכה ב 50% מימון זכאי למחצית ממימון מלא כפי הרשם בסעיף 5.1 וכן הלאה.

במידה ועלות היציאה לחו״ל פחותה מעלות המימון המצויין, יקבל הספורטאי את ההוצאה בפועל בלבד
במידה ועלות היציאה לחו״ל גבוהה יותר, ישלם האיגוד סכום מקסימום על פי הספורט (3,500 ₪ סנוקר ו 3,000 ₪ לספורטאי פול וקרמבול) במידה ויתקבלו מהאיגוד המארח מקומות נוספים, תיבחן אפשרות ליציאה של שחקנים נוספים במימון עצמי האיגוד יהיה רשאי על פי בחירותו, להוציא שחקנים נוספים במסגרת תקצוב  וקריטריונים אחרים.

תשלום מימון:

תשלום המימון יעשה בשני תשלומים, תשלום ראשון מייד לפני היציאה לחו״ל, תשלום שני מייד עם חזרת הספורטאי מחו״ל.
חלוקת התשלומים הזו היא בכדי לאכוף את תקנון ההתנהגות, ספורטאי שיפר תקנון זה, תישלל זכותו לשאר המימון כצעד ראשון.
פרסים כספיים יחולקו בהמחאות לפקודת הזוכה בלבד (למעט קטינים), אין אפשרות להסב את שם הזוכה למוטב אחר.
קטין שאין ברשותו חשבון בנק זכאי להמיר את שם המוטב לשם אביו או אימו בלבד.

טיסות, הזמנות ולוחות זמנים:

חובת הספורטאים להזמין את הטיסה אך ורק דרך הממונה על הזמנת הטיסות באיגוד, אין להזמין באופן עצמאי.
ההזמנה תעשה על ידי האיגוד לזמנים הבאים: יציאה, לפחות יום לפני התחרות; חזרה, יום אחרי התחרות.
שינוי זמני טיסה יעשה אך ורק באישור מראש של ממונה האיגוד.
חוקים אלו חלים על כל היוצאים, בין אם במימון עצמי, חלקי או מלא.

מימוש הזכות יציאה לחו״ל:

במידה וספורטאי זכה במימון  להשתתפות בארוע בין לאומי יכושל לספורטאי למימון מלא או חלקי יחולו התנאים הבאים:

במידה ונבצר מספורטאי לצאת לתחרות בין לאומית ולממש את זכותו, הזכאות תעבור למדורג הבא אחריו וכך הלאה.
אין אפשרות להמיר ו/או למכור את הזכאות להשתתפות בפעילות בין לאומית.
אין אפשרות ״לגרור״ את הזכות לפעילות בין לאומית הבאה ספורטאי  שיבטל יציאה לאליפות אירופה הנוכחית מכל סיבה שהיא, בין אם יוצא במימון מלא/חלקי/עצמי, יישא בכל העלויות הישירות והנלוות לביטול.
הכנות ואימונים:

ספורטאי שיהווה חלק או כל הנבחרת מתחייב להגיע לכל האירועים המקדימים שיקבעו לרבות:
אימונים, מפגשים, תדריכים וכ"ו. ספורטאי שלא יגיע לאירועים אלו יוזמן לוועדת משמעת ותישקל יציאתו לטורניר לפעילות חובה על הספורטאי להגיע לתדריך בטחוני טרם היציאה במקום ובשעה כפי שתיקבע.