אליפות סניורים 2015

איספא – איגוד הביליארד הישראלי גאה להכריז על פתיחת אליפות ישראל בסנוקר סניורים(מבוגרים)

טורניר אליפות ישראל הינו טורניר דירוג ראשון מתוך שלושה טורנירים. סך הניקוד המצטבר של שלושת הטורנירים יזכה את שני המקומות הראשונים במימון לאליפות אירופה לסניורים. מימון מלא = טיסה, מלון ודמי השתתפות, ולא יותר מסך של 2400 ש"ח לשחקן.

כללי והגדרות :

תקנון זה (להלן: "התקנון")  מחליף כל תקנון קודם.

התקנון מגדיר את הנהלים לפיהם תתנהל התחרות.

בסמכות מנהל הליגה (להלן: "מנהל/המנהל") להחליט בכל עניין שלא נצפה מראש ולא רשום בתקנון זה.

מתכונת ומבנה של התחרות:

סך משתתפים בליגה יהיה 20 שחקנים

​התחרות תערך בסגנון הבתים, ותחולק לבית א' ובית ב' בית ג   בית.ד

בכל בית יהיו 5 שחקנים

מכל בית 3  שחקנים לשלב הנוקאוט

שיטת המשחק:

שלב ראשון –  שלב בתים   )כל שחקן משחק  מול כל השחקנים בבית  ).
המנצח הוא הטוב מ 3 ניצחונות (בכל שלב הבתים)
מכל בית 3  שחקנים לשלב הנוקאוט
שלב הגמר ישחקו הטוב מ -7.
שלב חצי גמר יישחקו הטוב- מ7
שלב רבע גמר יישחקו הטוב –מ7-
שלב שמינית גמר  יישחקו הטוב מ5– .
בסיום הסבב מדורגים ראשונים מכל בית עולים שלב אחד קדימה ללא משחק מכל בית . כבונוס שישוחק בשיטת הנוקאאוט
שיבוץ הספורטאים בשלב הפליאוף /נוקאוט יעשה על פי הדירוג בסיום הסבבים ובשיטת ההצלבה
מקום 1   מכל בית  עובר לרבע גמר  כבונוס.  מקום שני   בית  א           נגד מקום שלישיש   בית ד .בית א  נגד בית ד . בשלבי נוקאוט
'  בית ב  משחק נגד בית ג   מקום ראשון ישר לרבע גמר  כבונוס.
מקום שני נגד מקום שלישי בית ב נגד בית ג  ואלה. הטבלה ממשיכה כך.
התחרות תיערך בימי שישי בבוקר 10.00
..תשלום על זמן משחק:   ייהנו השחקנים מזמן שולחן ללא תשלום!
דמי השתתפות:
דמי השתתפות לכל משתתף בתחרות 250 ש' + 150 ש"ח דמי ספורטאי איגוד
על דמי התשלום להיות משולמים במלואם טרם התחלת הליגה
ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד ועד 5 תשלומים ללא ריבית
מרגע התשלום או התחלת הליגה (המוקדם מבניהם) דמי הביטול יהיו מלאים
חובות שחקני הליגה
על כל ספורטאי להיות רשום באיגוד כספורטאי ביליארד ובתנאי שהינו מעל גיל 40
התנהגות מכובדת בכל אירועי הביליארד, על פי אמות מידה ראויות וכפי הנדרש על פי תקנוני ונהלי האיגוד התקפים
חתימה על תקנון זה
גביעים ( ):ייערכו שלוש תחרויות מקדימות לאליפות אירופה בסנוקר שתתקיים בליטואניה   חודש 15/5/2016  אישיים ונבחרות ביחד. שני שחקנים שייצברו ניקוד הכי גבוה  משלוש תחרויות אלו הם שיזכו לצאת במימון מלא לאליפות אירופה.

בסיום התחרות  יוענקו פרסים לזוכים:

מקום 1: גביע
מקום 2: גביע
מקום 3: גביע
מקום 4: גביע

משמעת, שיפוט, ערעורים והשגות:

אי הגעה למפגש ללא אישור ממנהל הליגה (הודעה של 48 שעות מראש), יגרום להפסד טכני

איחורים: ספורטאי שיאחר ברבע שעה, יפסיד משחקון, ספורטאי שיאחר בחצי שעה יפסיד משחק!

יש לבוא בלבוש הולם – מכנס בד או ג'ינס (לא קרוע), חולצה איגוד בלבד (חולצת הליגת הלאומית של העונה הקודמת או חולצת איגוד חדשה) ונעליים סגורות (לא כפכפים).

בשלב חצי הגמר והגמר לבוש מלא)פינגווין) או אחר לפי דרישת האיגוד בכל זמן שהוא ​האיגוד רשאי לדרוש מכל ספורטאי ללבוש/לענוד סמלים או לוגויים או דומה של נותני חסות כאלו או אחרים.

הניקוד של ספורטאי שיפרוש בכל שלב ומכל סיבה שהיא יבוטל.

אין לעשן בזמן משחק.

כל שחקן זכאי להפסקה אחת בת 10 דקות במהלך כל משחק. את ההפסקות ניתן לקחת רק בין משחקונים.

קיים איסור חמור לשתות אלכוהול במהלך כל המפגש כולל ההפסקות.

השיפוט יהיה שיפוט עצמי (למעט שלב הגמר) במקרים חריגים אפשר לבקש ממנהל הטורניר לצפות במהלך מסוים ופסיקתו תהיה סופית.

במידה ומנהל הטורניר לא היה נוכח במהלך חריג, הספק יהיה לטובת ההתקפה.

מנהל הליגה יכול לקצוב זמן מכה למשחק, 30 שניות למכה, חובת השחקנים המשחקים להפעיל את שעון העצר מנהל הטורניר רשאי למנוע הרשמתו או להפסיק השתתפותו בתחרות של כל משתתף שיפר את כללי ההתנהגות ו/או הוראות אחרות של התחרות.

טפסי דווח תוצאות המשחקים:

תוצאות כל סבב והניקוד יפורסמו באתר האיגוד לא יאוחר מ-48 שעות ממועד סיום סבב.

הערות ותוספות:

מנהל הליגה הוא יעקב שאשוא, ניתן לפנות אליו בכל הנושאים הארגוניים. 0544668733

בחתימה על מסמך זה אני מאשר שקראתי את התקנון וכל פרטיו מובנים ומקובלים עליי.

במידה ונבצר מאחד השחקנים שאמור לצאת לתחרות בין לאומית לממש את זכותו, הזכאות תעבור למדורג הבא אחריו וכך הלאה.

אין אפשרות להמיר או למכור את הזכאות להשתתפות באליפות אירופה.

שחקן שיבטל יציאה לאליפות אירופה הנוכחית מכל סיבה שהיא, בין אם יוצא במימון מלא/חלקי/עצמי, יישא בכל העלויות הישירות והנלוות לביטול.

על כל הספורטאים המהווים חלק מנבחרת ישראל להגיע לכל האירועים המקדימים שיקבעו לרבות:
אימונים, מפגשים, תדריכים וכ"ו. ספורטאי שלא יגיע לאירועים אלו יוזמן לוועדת משמעת ותישקל יציאתו לטורניר.