אירועים רשמיים בישראל

תקנון התנהגות בארועי איגוד בישראל

הגדרות:

תקנון זה (להלן: "התקנון")  מחליף כל תקנון קודם.
התקנון מגדיר את הנהלים לפיהם תתנהל פעילות רישמית של האיגוד וחובת הספורטאי
בסמכות מנהל הפעילות (להלן: "מנהל/המנהל") להחליט בכל עניין שלא נצפה מראש ולא רשום בתקנון זה.

תשלומים ודמי רישום:

על כל ספורטאי להיות רשום באיגוד כספורטאי ביליארד, ולשלם את דמי החבר השנתיים כפי שיקבעו מאת לעת.
על דמי התשלום לפעילויות ולדמי החברות להיות משולמים במלואם טרם התחלת הליגה.
מרגע התשלום או התחלת הפעילות (המוקדם מבניהם) הליגה דמי הביטול יהיו מלאים

קוד התנהגות ספורטאי האיגוד:

התנהגות מכובדת בכל אירועי האיגוד על פי אמות מידה ראויות וכפי הנדרש על פי  תקנוני ונהלי האיגוד התקפים.
לציית באופן מוחלט לחוקי המשחק כמקובל בתחרויות ולהוראות מנהל הפעילות הסנוקר באיגוד או למנהל הפעילות באותו הערב.
אי הגעה למפגש ללא אישור ממנהל הפעילות (הודעה של 48 שעות מראש), יגרום להפסד טכני.
פרישה מהטורניר בכל שלב  ומכל סיבה שהיא תגרור קנס של 500 ש״ח וכמו כן תשלל זכותו של הספורטאי להשתתף בטורניר הדירוג הבא
איחורים: ספורטאי שיאחר ברבע שעה, יפסיד משחקון, ספורטאי שיאחר בחצי שעה יפסיד משחק!
מנהל הפעילות רשאי למנוע הרשמתו או להפסיק השתתפותו בתחרות של כל משתתף שיפר את כללי ההתנהגות ו/או הוראות אחרות של התחרות.
מנהל הפעילות ו/או השופט להוציא מהאולם כל צופה שאינו עומד בכללי ההתנהגות וזו לאחר שהצופה הוזהר פעמיים על ידי מנהל הפעילות ו/או השופט

קוד לבוש:

יש לבוא בלבוש הולם מכנס בד או ג'ינס (לא קרוע), חולצת איגוד בלבד (בארועים בהם נדרש קוד לבוש זה) ונעליים סגורות (לא כפכפים).
יתכן ובהודעה מראש יתבקשו הספורטאים לקוד לבוש אחר, אחר לפי דרישת האיגוד בכל זמן שהוא
האיגוד רשאי לדרוש מכל ספורטאי ללבוש/לענוד סמלים או לוגויים או דומה של נותני חסות כאלו או אחרים.

איסורים:

קיים איסור חמור לשתות אלכוהול במהלך כל המפגש כולל ההפסקות.
אין לעשן בזמן משחקים אלה בזמן ההפסקה בלבד ובמקום המיועד לכך.

זמן משחק:

כל שחקן זכאי להפסקה אחת בת 7 דקות במהלך כל משחק. את ההפסקות ניתן לקחת רק בין משחקונים.
בין המשחקונים זכאי הספורטאי הפותח בלבד לגשת להפסקת נוחיות שלא תעלה על 3 דקות. הפסקה זו היא זכות הספורטאי הפותח בלבד, על הספורטאי השני,לשבת ולהמתין לחזרתו של הספורטאי הראשון.
השיפוט יהיה שיפוט עצמי (למעט שלב הגמר) במקרים חריגים אפשר לבקש ממנהל הפעילות לצפות במהלך מסוים ופסיקתו תהיה סופית.
במידה ומנהל הפעילות לא היה נוכח במהלך חריג, הספק יהיה לטובת ההתקפה.
מנהל הליגה יכול על פי שיקול דעתו לקצוב זמן מכה ל 30 שניות למכה, חובת השחקנים המשחקים להפעיל את שעון העצר

פרסים כספיים:

פרסים כספיים יחולקו בהמחאות לפקודת הזוכה בלבד (למעט קטינים), אין אפשרות להסב את שם הזוכה למוטב אחר.
קטין שאין ברשותו חשבון בנק זכאי להמיר את שם המוטב לשם אביו או אימו בלבד.

עירעורים:

ספורטאי לערער על החלטת מנהל הפעילות, העירעור יוגש בכתב ו/או במייל לסגן יו״ר האיגוד ויו״ר ועדת משמעת ארד פרוינד.
בכל מקרה, החלטת מנהל הפעילות ברגע המקרה היא הקובעת לרגע זה ואין להמתין לתוצאות ועדת הערר בכדי להמשיך פעילותהליגה הוא מוטי בן סימון, ניתן לפנות אליו בכל הנושאים הארגוניים. 052-33-49-134.

זכויות יוצרים

האיגוד ראשי לצלם, לפרסם, להפיץ ולערוך בכל פורמט של מדיה את משחקי ופעילויות השחקנים