איגוד ישראלי לספורט ביליארד (ע"ר)

כל העדכונים, הכתבות והחדשותלחצו
כאן
דירוג רשמי פול 2017
פול

דירוג רשמי פול 2017

10.07.2017 / 15:38:24

טבלת הדירוג הרשמית נכון ל 16.07.17